PostHeaderIconЈавне набавке 2019.

ЈНМВ 1/2019 - Намирнице за припремање хране

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ЈНМВ 2/2019 - Електрична енергија

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Share