Контакт
Установа за одмор и рекреацију деце "Липовац"

Contact
Адреса:
Жиро рачун 840-0000031021845-79
ПИБ 100304947
Милена Максимовић, директор
СЕКТОР ТУРИЗМА: turizam.aleksinac.lipovac@gmail.com
18225 Катун
Република Србија

Телефон: 018/617-707 Установа
Факс: 018/807-655 Рачуноводство
Број мобилног телефона: 018/617-827 Директор
http://www.ustanova-lipovac.edu.rs

Information: Уколико нас контактирате преко сајта, очекујте одговор у најкраћем року!