PostHeaderIconРадници Основног суда из Алексинца гости установе "Липовац"

IMG 1224Од 30-31.маја 2015. године гости установе "Липовац" на свечаној вечери били су радници Основног суда из Алексинца са својим гостима.

IMG 1226