PostHeaderIconДогађаји у најави (крај априла, почетак маја)

Гостовање градског позоришта са групом деце

Гостовање Друштва за развој креативности

Гостовање Уније синдиката ОШ"Аца Синадиновић" Лоћика

Гостовање групе деце из Дома "Христина Маркишић"