PostHeaderIconДогађаји од 1-ог до 15-ог јула 2013. године

1.7.2013. Одржана је Скупштина учитељског друштва Алексинац. Скупштини је присуствовало 50 учитеља са гостима из Ражња и Ниша.

9.7.2013. Излет синдикалне организације "Југоисток" Ниш. Присуствовало 20 чланова.

10.-11.--7.2013. Установу у Липовцу су посетили чланови КУД "PERLA WARMI" из места Lidžbark Warminski (Пољска).

12.7.2013. Одржан је једнодневни излет и посета манастиру ОШ"Милутин Смиљковић" из Винарца код Лесковца. Циљ посете било је уговарање организације рекреативне наставе у периоду 2013. и 2014. године.