PostHeaderIconЈавне набавке 2018.

_________________________________________________________________________________

ЈНМВ 1/2018 - Намирнице за припремање хране

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

__________________________________________________________________________________

ЈНМВ 2/2018 - Набавка електричне енергије

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

__________________________________________________________________________________